Lịch công tác tuần 20 ( từ 15/5 - 20/5/2017)

15 tháng 5, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

 

 

Tuần 20 năm 2017

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

16/5/2017

9h00'

 

Họp Ban chấp hành Đoàn  trường mở rộng và triển khai công tác đại hội

Bí thư, Phó bí thư liên chi Khoa

Phòng họp C

Bí thư đoàn thanh niên

7h30'

Hội nghị định hướng hoạt động KHCN từ 2017-2020 và tầm nhìn 2025, trường Đại học Lâm nghiệp

Trưởng, Phó khoa; Trưởng, Phó bộ môn, giám đốc trung tâm thực hành; Các nhà khoa học trong trường có học hàm học vị GS,PGS,TS;Chủ nhiệm và các thành viên chính đang tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp.

Hội trường G6

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

Thứ 4

17/5/2017

8h00'

Họp phân công phụ trách các môn học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ban chủ nhiệm khoa; Trưởng các Bộ môn

Phòng 115-A1

PGS.TS.Trần Hữu Dào

Thứ 5

18/5/2017

7h30'

Hội nghị kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018

Trưởng, Phó và trợ lý khoa; Trưởng các bộ môn và giám đốc trung tâm thực hành

Phòng họp C

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

Thứ 7

20/5/2017

8h30

Tổ chức "Ngày hội việc làm 2017"

Lãnh đạo khoa; Toàn thể sinh khóa 58 và sinh viên các khóa có quan tâm

Sân tượng đài bác hồ

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

TRƯỞNG KHOA

                           

 

                     

 

 

 

 


Chia sẻ