Lịch công tác tuần 19 ( 8-13/5/2017)

8 tháng 5, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 8/5/2017 đến ngày 13/5/2017)

 

Tuần 19 năm 2017

 

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

9/5/2017

8h00'

Họp giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5

Trưởng, Phó trưởng Khoa

Phòng họp C

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

14h00'

Họp Hội đồng khoa học Trường xét chọn Công trình NCKH sinh viên dự thi cấp Trường, cấp Quốc gia năm 2016-2017

PGS.TS.Trần Hữu Dào

 

Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương

Thứ 4

10/5/2017

8h00'

Họp Ban tổ chức Hội nghị định hướng hoạt động KHCN từ 2017-2020 và tầm nhìn 2025, trường Đại học Lâm nghiệp

PGS.TS.Trần Hữu Dào

 

Phòng họp A

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

Thứ 6

12/5/2017

9h00'

Làm việc với đoàn công tác của Trung tâm giáo dục và phát triển(CED), tổ chức GIZ và các chuyên gia đến từ Philippines để trao đổi kinh nghiệm về phát triển rừng bền vững

Lãnh đạo Khoa

Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng

Bùi Thế Đồi

Thứ 7

13/5/2017

7h30

Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 25, năm học 2016-2017

Theo thông báo số 647/TB-ĐHLN-KHCN ngày 24/4/2017

Hội trường G6

Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

TRƯỞNG KHOA

                            

 

                     

 

 

 

 


Chia sẻ