Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm sinh hoạt lớp, năm học 2016 -2017

23 tháng 11, 2016

Theo thông báo số 3222/TB-ĐHLN-CT&CTSV ngày 22/11/2016 của nhà trường về việc thay đổi thời gian, địa điểm sinh hoạt của một số lớp sinh viên, năm học 2016 -2017, cụ thể:

- Nhà trường thay đổi thời gian, địa điểm sinh hoạt của một số lớp sinh viên năm học 2016 -2017, kể từ tháng 12 năm 2016 ( Lịch chi tiết từng lớp theo file đính kèm)

- Thời gian sinh hoạt lớp: Các buổi tối thứ hai, từ 20h đến 22h theo lịch phân công.

chi tiết xem tại đây: TB_ THAY ĐỔI THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT LỚP, NĂM HỌC 2016 -2017


Chia sẻ