Thông báo về việc xét miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2016 -2017

9 tháng 11, 2016

Ngày 30 tháng 10 năm 2016, Hội đồng xét miễn giảm phí kỳ 1 năm học 2016 -2017 theo đơn của học sinh - sinh viên gửi về trường, Kết quả chi tiết xem file đính kèm

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ KỲ 1 NĂM HỌC 2016 -2017 KHOA KINH TẾ VÀ QTKD


Chia sẻ