Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2017

9 tháng 11, 2016

Trường Đại học Lâm nghiệp  thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ và tiến sỹ năm 2017, đợt 1:

Đối với trình độ thạc sỹ

     - Thời gian nhận hồ sơ:  đến hết ngày 26/1/2017 ( đối với học viên không phải học bổ sung kiến thức) và đến hết ngày 13/01/2017 ( đối với học viên phải học bổ sung kiến thức)

      - Thời gian thi: Dự kiến kỳ thi sẽ tổ chức vào các ngày 17,18,19/03/2017

Đối với trình độ tiến sỹ

     - Thời gian nhận hồ sơ:  15/03/2017

      - Thời gian xét tuyển: dự kiến 6-16/04/2017

Chi tiết xem file đính kèm:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2017, ĐỢT 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ NĂM 2017, ĐỢT 1


Chia sẻ