Đại hội Chi bô Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

5 tháng 10, 2017

Ngày 05/10/2017, tại phòng họp E nhà A3 – Trường Đại học Lâm nghiệp, chi bộ khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tại Đại hội, Chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017– 2020. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được Đảng viên chi bộ thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn về những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại… để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, tìm ra phương hướng khắc phục và đề xuất những chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng thời, đề xuất những sáng kiến mới để hoạt động của Chi bộ ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn trường.

Đại hội cũng đã biểu quyết và bỏ phiếu Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 với 05 đồng.

  1. Đ/C Bùi Thị Minh Nguyệt – Bí thư
  2. Đ./C Nguyễn Văn Hợp – Phó bí thư
  3. Đ/C Hoàng Vũ Hải – Chi ủy iên
  4. Đ/C Bùi Quang Hưng - Chi ủy viên
  5. Đ/C Nguyễn Tiến Thao – Chi ủy viên

Một số hình ảnh Đại hội

Đ/C Bùi Thị Minh Nguyệt - Bí thư chi bộ đọc báo cáo chính trị tại Đại hội

Đ/C Trần Hữu Dào - Trưởng khoa phát biểu

Một số phát biểu tại Đại hội

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020

Toàn cảnh Đại hội

Nguồn: VP Khoa

 


Chia sẻ