Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế đợt 2 năm 2017

27 tháng 11, 2017

         Trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ cho 57  học viên chuyên ngành Quản lý kinh tế đủ điều kiện bảo vệ.

          Để đánh giá chất lượng luận văn của các học viên, ngoài những nhà khoa học của trường Đại học Lâm nghiệp, nhà trường đã mời các nhà khoa học đang công tác tại các cơ sở đào tạo và các cơ quan khác tham gia Hội đồng. Những nhà khoa học được mời từ: Học viện nông nghiệp Việt Nam, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Đại học Nông Lâm Bắc Giang; Đại học Kinh tế & QTKD- Đại học Thái Nguyên, Đại học Mỏ Địa chất; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Điều tra quy hoạch rừng....

          Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường đại học Lâm nghiệp, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè các học viên đã tự tin bảo vệ tốt luận văn của mình. Các đề tài luận văn đã thực hiện phù hợp với chuyên ngành đào tạo, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của xã hội, đã thể hiện được tính thực tế, cấp thiết của đề tài.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ


Chia sẻ