Lịch công tác tuần 3 - 2017 ( 16/1 - 21/1/2017)

16 tháng 1, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 16/1/2017 ĐẾN NGÀY 22/1/2017)

 

 

Tuần 3 năm 2017

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

17/1/2017

16h00

Họp mặt CBVC về nghỉ chế độ hưu trí và nghỉ trước tuổi theo NĐ108/CP năm 2016

Bà Nguyệt

Phòng họp A

Ban giám hiệu

Thứ 5

19/1/2017

 15h00

Họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018

Bà Nguyệt, Bà Bích

Phòng họp A

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Văn Quân

Thứ 6

20/1/2017

8h00

Họp Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 14 năm 2017

Bà Nguyệt

Phòng họp A

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Văn Quân

 

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

 

TRƯỞNG KHOA

 

Trần Hữu Dào

                               

 

                   

 

 

 


Chia sẻ