HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2017

5 tháng 1, 2018

Ngày 28/12/2017, Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - trường Đại học Lâm nghiệp năm 2017 đã được tổ chức tại giảng đường G3.

Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Trần Hữu Dào – Trưởng Khoa; TS Bùi Thị Minh Nguyệt – Phó trường khoa; TS Nguyễn Văn Hợp – Phó trưởng khoa; TS Trịnh Quang Thoại – Chủ tịch Công đoàn khoa cùng toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên trong khoa.

Mở đầu hội nghị, TS Nguyễn văn Hợp – Phó trưởng khoa đã tuyên bố khai mạc Hội nghị, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký xin ý kiến Hội nghị thông qua với 100% đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí.

Theo chương trình Hội nghị, mở đầu, PGS, TS Trần Hữu Dào- Trưởng khoa trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Khoa 2018. Tiếp đó, TS Nguyễn văn Hợp – Phó trưởng khoa đọc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Nhà trường; Th.S. Cao Thị Thắm – trợ lý khoa trình bày báo cáo tài chính của khoa năm 2017.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã xin ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cho các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, Đoàn Thư ký đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý tại Hội nghị.

Hội nghị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, viên chức Khoa Kinh tế và QTKD trường ĐH Lâm nghiệp sẽ nỗ lực, cố gắng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Khoa và  Nhà trường trong năm 2018. Hội nghị kêu gọi mọi cá nhân, các tổ chức trong Khoa tiếp tục phát huy nỗ lực, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tinh thần phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các công việc được phân công vì sự phát triển vững mạnh của Khoa và Nhà trường.

Một hình ảnh Hội nghị

TS Nguyễn Văn Hợp - P. Trưởng khoa khai mạc Hội nghị 

PGS.TS. Trần Hữu Dào - Trưởng khoa trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Th.S. Cao Thị Thắm - trợ lý khoa trình bày báo cáo tài chính khoa năm 2017

Một số ý kiến thảo luận tại Hội nghị

 


Chia sẻ