Khám sức khỏe cho sinh viên K 61, Liên thông K61, Lớp 10 PTDTNT

17 tháng 11, 2016

Thông báo số 3175, ngày 10 tháng 11 năm 2016  của nhà trường về việc khám sức khỏe cho sinh viên K 61, cụ thể:

             - Đối tượng:    Toàn thể sinh viên K 61, Liên thông K 61, lớp 10 PTDTNT

            - Thời gian:   vào các ngày 26 -27/11 ( chi tiết xem file đính kèm)

            - Địa điểm:    Trạm y tế, Trường Đại học Lâm nghiệp

chi tiết xem file: TB_KHÁM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN K61


Chia sẻ