Quyết định công nhân BCS các lớp năm học 2016 - 2017

7 tháng 11, 2016

Thực hiện kế hoạch đại hội các lớp năm học 2016 -2017, Căn cứ kết quả đại hội các lớp và đề nghị của CVHT, Trưởng khoa đã ra quyết định bổ nhiệm Ban cán sự các lớp năm học 2016 -2017, chi tiết xem file đình kèm

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN CÁN SỰ CÁC LỚP NĂM HỌC 2016 -2017


Chia sẻ