Thư mời họp mặt chuẩn bị thành lập mạng lưới cựu sinh viên khoa Kinh tế & QTKD

24 tháng 10, 2017

Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Đại học Lâm nghiệp (1964 – 2019) và 55 năm truyền thống khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh;

Nhằm tạo cầu nối giữa các thế hệ cựu sinh viên trong khoa với nhau, giữa cựu sinh viên với Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (KT - QTKD) và với Trường Đại học Lâm nghiệp. Trên cơ sở đó, tăng cường mối quan hệ liên kết bền vững và hiệu quả giữa các thế hệ cựu sinh viên và Nhà trường để cùng phát triển Thương hiệu Đại học Lâm nghiệp

Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trân trọng kính mời Anh/Chị cựu sinh viên tới dự buổi gặp mặt chuẩn bị tổ chức thành lập mạng lưới cựu sinh viên, học viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, cụ thể:

           Thời gian: 9h00 ngày 05 tháng 11 năm 2017

            Đại điểm: Phòng họp C nhà A2

            Thành phần: Khoa KT& QTKD, Đại diện các lớp sinh viên đã tốt nghiệp

         Nội dung: Gặp mặt, thảo luận thành lập mạng lưới cựu sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường  Đại học Lâm nghiệp

            Trân trọng !

GIẤY MỜI

 


Chia sẻ