TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)

 

Tuần 32 năm 2017

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

08/8/2017

14h00'

Họp triển khai kế hoạch chuẩn bị minh chứng Đánh giá ngoài Trường ĐHLN

 

Trưởng khoa

Trần Hữu Dào

Phòng họp E

P.Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn

Thứ 4

09/8/2017

9h00'

Họp Đảng ủy

Đ/C Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chứ

15h30'

Họp BCH công đoàn trường mở rộng triển khai công tác đại hội các công đoàn trực thuộc

1.UVBCH CĐ trường

Bùi Thị Minh Nguyệt

2.Chủ tịch CĐ khoa

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phòng họp A

Chủ tịch CĐ trường Nguyễn Văn Quân

Thứ 5

10/8/2017

8h00'

Giao ban công tác tháng 6, tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8

1.Trưởng khoa

Trần Hữu Dào

2.P.Trưởng khoa

Bùi Thị Minh Nguyệt

3.P.Trưởng khoa

Nguyễn Văn Hợp

Phòng họp A

Hiệu trưởng

 Trần Văn Chứ

8h00'

Tập huấn "Lồng ghép giảng dạy môn Biến đổi khí hậu đại cương vào trong chương trình đào tạo trình độ đại học"

1.Phạm Thị Huế

2.Bùi Thị Ngọc Thoa

3.Chu Thị Thu

4.Đặng Thị Hoa

5.Vũ Ngọc Chuẩn

Phòng họp E

P.Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Thứ 6

11/8/2017

8h00'

Tập huấn "Lồng ghép giảng dạy môn Biến đổi khí hậu đại cương vào trong chương trình đào tạo trình độ đại học"

1.Phạm Thị Huế

2.Bùi Thị Ngọc Thoa

3.Chu Thị Thu

4.Đặng Thị Hoa

5.Vũ Ngọc Chuẩn

Phòng họp E

P.Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Thứ 7

12/8/2017

9h00'

 Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017 đợt 1

Trưởng khoa và trợ lý sau đại học

Hội trường G6

Ban Giám hiệu

                 

 

 

Nơi nhận:

-Trưởng các bộ môn;giám đốc trung tâm TH

-Lưu VPK

TRƯỞNG KHOA

 

Trần Hữu Dào

 

 

 

 


Chia sẻ
Hiển thị 2 - 2 of 19 kết quả.
của 19