TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017)

Bổ sung

 

Tuần 24 năm 2017

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 4

14/6/2017

16h00'

Nộp báo cáo kế hoạch công tác năm học 2016-2017

Các bộ môn, Trung tâm thực hành

P114-A1

 

Thứ 5

15/6/2017

8h00'

Rà soát chương trình đào tạo từ K62

Trưởng, Phó Khoa; Trưởng các bộ môn/Trung tâm

Phòng họp C-A2

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn

Thứ 6

16/6/2017

8h00'

Phổ biến Quy chế thi THPT Quốc gia và Triển khai kế hoạch tham gia công tác coi thi năm 2017

Cán bộ tham gia coi thi tốt nghiệp THPT theo Quyết định của Hiệu trưởng(cả chính thức và dự bị)

Hội trường G6

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

TRƯỞNG KHOA

                               

 

                     

 

 

 

 


Chia sẻ
Hiển thị 2 - 2 of 18 kết quả.
của 18