TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016)

 

 

Tuần 42 năm 2016

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

11/10/2016

14h00’

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016

Toàn thể công chức, viên chức, LĐHĐ do Hiệu trưởng ký

Hội trường G6

 

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

TRƯỞNG KHOA

 

 

Trần Hữu Dào

                               

 

           

 

 

 

 


Chia sẻ
Hiển thị 18 - 18 of 18 kết quả.
của 18