Giới thiệu việc làm

4 tháng 10, 2016

Theo thông báo về việc tuyển dụng của Vườn Quốc Gia U Minh Thượng và công ty TNHH cây xanh Hòa Bình, Trường ĐHLN giới thiệu các thông tin việc làm như sau:

1. Vườn Quốc Gia U Minh Thượng cần tuyển:

            - Viên chức làm công tác kỹ thuật lâm sinh: 03 người

            - Viên chức làm công tác cứu hộ động vật hoang dã: 02 người

            - Kế toán: 01

2. Công ty TNHH cây xanh Hòa Bình cần tuyển:

           - Kỹ sư cảnh quan: 02 người

           - Kỹ sư lâm nghiệp đô thị: 02 người

Phương thức thi tuyển và mọi thông tin xem file đính kèm: /documents/467922/931223/TB%20gioi%20thieu%20viec%20lam.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật