Cơ hội việc làm tại MISA

1 tháng 3, 2019

☘️ Chuyên viên tuyển dụng: 02 Người
Thông tin chi tiết và ứng tuyển tại: https://bit.ly/2SCgSRz
☘️ Nhân viên kinh doanh xúc tiến dự án hành chính sự nghiệp: 18 người
Thông tin chi tiết và ứng tuyển tại: https://bit.ly/2V1RVMa
☘️ Nhân viên kinh doanh phần mềm kế toán: 15 người
Thông tin chi tiết và ứng tuyển tại:https://bit.ly/2S2WqUN


Chia sẻ

Tin nổi bật