CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI VIỆN DƯỢC LIỆU - BỘ Y TẾ

29 tháng 10, 2016

Viện dược liệu - Bộ Y tế thuyển dụng nhiều vị trí việc làm tại Hà Nội và các tỉnh phụ cân. chi tiết xem file đính kèm.

Thông giới thiệu việc làm cho sinh viên.


Chia sẻ

Tin nổi bật