Giới thiệu việc làm

20 tháng 10, 2016

Thông báo tuyển dụng cộng tác viên hướng dẫn viên/Trợ giảng tại  Trang trại giáo dục Edufarm thuộc viện nghiên cứu Bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới, Hạn nộp hồ sơ 15/11/2016. Chi tiết xem tại:Thông tin chi tiet


Chia sẻ

Tin nổi bật