Kiểm tra đánh giá kỹ năng môn học Tin học đại cương (K60)

24 tháng 3, 2016
Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng môn học Tin học đại cương

K60 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - L01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Lesson 01 Operating Systems >> TEST 01 (đã hết hạn)

#Lesson 02 File and Folder >> TEST 02 (đã hết hạn)

#Lesson 03 Control Panel >> TEST 03

#Lesson 04 Microsoft Word 2010 >> TEST 04

#Lesson 05 Microsoft Excel 2010 >> TEST 05

#Lesson 06 Microsoft PowerPoint 2010 >> TEST 06

 

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật