SHHT: Mối quan hệ giữa lạm phát mục tiêu và ngưỡng bội chi ngân sách

10 tháng 1, 2017

               Ngày 04/01/2017, tại văn phòng bộ môn Tài chính Kế toán - khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, dưới sự chủ trì của T.S Nguyễn Văn Hợp – Phó trưởng khoa, Bộ môn Tài chính Kế toán đã tổ chức thành công sinh hoạt học thuật với chủ đề: "Mối quan hệ giữa Lạm phát mục tiêu với ngưỡng bội chi ngân sách" với sự trình bày của Báo cáo viên Th.S Hoàng Thị Hảo và Th.S Trần Thị Mơ.

               Buổi sinh hoạt đã đề cập và thảo luận những lý luận cơ bản về lạm phát mục tiêu và ngưỡng bội chi, mối quan hệ giữa ngưỡng bội chi ngân sách và lạm phát mục tiêu, cũng như một số vấn đề cần lưu ý cho Việt Nam khi nghiên cứu áp dụng lạm phát mục tiêu.

               Bằng những phương pháp nghiên cứu thích hợp và chủ yếu từ nguồn thông tin thứ cấp nhóm báo cáo viên đã  tìm hiểu một số vấn đề lý luận cơ bản về lạm phát mục tiêu và ngưỡng bội chi, tìm hiểu mối quan hệ giữa ngưỡng bội chi ngân sách và lạm phát mục tiêu và đề xuất được một số vấn đề cần lưu ý cho Việt Nam khi nghiên cứu áp dụng lạm phát mục tiêu. Báo cáo cũng đã chỉ ra rằng:  NSNN có mối quan hệ nhân quả với lạm phát. Nếu thâm hụt NSNN quá mức có thể dẫn đến lạm phát cao. Đặc biệt, nếu bù đắp thâm hụt NSNN bằng việc phát hành tiền sẽ tất yếu dẫn đến lạm phát. Tăng chi NSNN để kích thích tiêu dùng và tăng cầu tiêu dùng, sẽ kích thích đầu tư phát triển và tăng đầu tư phát triển sẽ đưa đến tăng trưởng cao. Tuy nhiên, nếu tăng chi quá mức cho phép, tức là tăng chi đến mức làm cho thâm hụt NSNN quá cao và để bù đắp thâm hụt này phải đi vay nợ quá lớn thì sẽ đưa đến gánh nặng nợ. Kết quả là đưa đến kích thích tiêu dùng (kích cầu quá mức) thì ở chu kỳ sau sẽ kéo theo lạm phát, mà lạm phát cao lại làm giảm đầu tư phát triển và giảm đầu tư phát triển kéo theo giảm tăng trưởng. Như vậy, thực tế ở đây là cần có liều lượng của chi tiêu NSNN ở mức cho phép nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển tăng lên và tiếp theo là đưa tăng trưởng kinh tế lên cao mà không kéo theo lạm phát cao.Bội chi NSNN vượt ngưỡng có nguy cơ dẫn đến lạm phát, xử lí bội chi ngân để kiểm soát bội chi ngân sách vượt ngưỡng nhằm kiềm chế lạm phát xảy ra.

               Thông qua kết quả của buổi sinh hoạt học thuật cho thấy những vấn đề mà các báo cáo viên đưa ra rất có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, đặc biệt là đối với phục vụ cho quá trình giảng dạy và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành trong khoa.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt học thuật

Th.S. Hoàng Thị Hảo - Báo cáo viên

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật


Chia sẻ

Tin nổi bật