NCS Trần Tuấn Việt bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

6 tháng 5, 2019

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN CỦA NCS TRẦN TUẤN VIỆT - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Sáng ngày 26/4/2019, Trường Đại học Tổng Hợp Goettingen, CHLB Đức đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Tuấn Việt - giảng viên bộ môn Tài chính kế toán, khoa Kinh tế và QTKD - Đại học Lâm nghiệp tại Phòng 0.211 - Oeconomicum, số 3 Platz der Goettingen Sieben, 37073, Goettingen, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Luận án "Tài chính vi mô và phát triển kinh tế tại Việt Nam" (Local financial development and economic growth in Vietnam) được thực hiện bởi nghiên cứu sinh với sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Helmut Herwartz (hướng dẫn chính), GS.TS. Stephan Klasen và GS.TS. Sebastian Vollmer.

NCS Trần Tuấn Việt chuẩn bị bảo vệ

Tham dự buổi bảo vệ, về phía trường Đại học Tổng Hợp Goettingen có GS.TS. Thomas Kneib (trưởng khoa) và các bạn bè đồng nghiệp thuộc bộ môn kinh tế lượng và thống kê (chairs of econometrics and statistics), cũng như bạn bè, gia đình và du học sinh đang sinh sống học tập tại CHLB Đức.

Hội đồng và các giáo sư hướng dẫn khoa học

Tại lễ bảo vệ, NCS Trần Tuấn Việt đã trình bày tóm tắt nội dung của 04 nghiên cứu liên quan tới tác động của tài chính vi mô (tài chính địa phương) tới phát triển kinh tế Việt Nam tại các mức độ khác nhau: hộ gia đình và doanh nghiệp. Trong các nghiên cứu thì nghiên cứu số 1 đã được xuất bản trên tạp chí nghiên cứu phát triển (Journal of Development Studies, 2018), các nghiên cứu khác đang được thẩm định tại các tạp chí kinh tế quốc tế chuyên ngành. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự phát triển của tài chính vi mô có tác động tốt tới phúc lợi của hộ gia đình (thu nhập, tiêu dùng) và tới tăng trưởng của doanh nghiệp (doanh thu, đầu tư, các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động). Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp chịu tác động xấu của tham nhũng, chủ doanh nghiệp là nữ chịu nhiều hạn chế hơn là chủ doanh nghiệp nam và tăng trưởng của các ngành có ảnh hưởng tới sự tác động của tài chính vi mô tới hoạt động của doanh nghiệp. Quan trọng hơn, các nghiên cứu chỉ rõ sự phát triển của tài chính vi mô có tác động mạnh hơn khi tham nhũng ở mức độ thấp và làm giảm sự bất bình đẳng trong phát triển doanh nghiệp.

Hội đồng đã đánh giá luận án dựa trên các tiêu chí nội dung và tính logic của luận án, tính cấp thiết của đề tài, phương pháp giải quyết (mô hình kinh tế lượng), xuất bản, khả năng xuất bản trên tạp chí quốc tế và khả năng truyền đạt nội dung nghiên cứu. Ngoài ra, hội đồng cũng đánh giá quá trình học tập nghiên cứu, sự tích cực tham gia các hội thảo trong và ngoài CHLB Đức…Tổng hợp các yếu tố trên, luận văn được đánh giá cao với mức điểm theo hệ thống của CHLB Đức là 1.3/6 (sehr gut, rất tốt, very good or outstanding achievement). GS.TS. Helmut Herwartz đã thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án.

GS.TS. Helmut Herwartz đội mũ cho tân tiến sĩ

TS. Trần Tuấn Việt nói lời cảm ơn

Xe truyền thống do đồng nghiệp thiết kế ghi nhận quá trình nghiên cứu học tập

 

Nghi thức bắt buộc với các tân tiến sĩ tại Goettingen

Một số đồng nghiệp tại bộ môn kinh tế lượng và thống kê

Bạn bè tại nơi sinh sống và học tập

Nguồn: Bộ môn TCKT


Chia sẻ

Tin nổi bật