Khoa KT&QTKD bổ sung thêm nhân lực chất lượng cao

26 tháng 4, 2019

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CỦA NCS ĐÀO LAN PHƯƠNG - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Chiều ngày 22/4/2019, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đào Lan Phương - giảng viên bộ môn Tài chính kế toán, khoa Kinh tế và QTKD - Đại học Lâm nghiệp tại Phòng 501 - nhà A2, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng mã số 9.34.02.01 với tên Luận án "Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam". Luận án được thực hiện với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lê Thanh Tâm và PGS.TS. Nguyễn Kim Anh.

            Hội đồng chấm luận án tiến sĩ gồm GS.TS.Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân - Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Phạm Hoàng Anh - Học viện Ngân hàng - Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng - Đại học Ngoại Thương - Phản biện 2; TS.Trần Tất Thành - Đại học Kinh tế quốc dân - Phản biện 3; TS. Đỗ Hoài Linh - Đại học Kinh tế quốc dân - Thư ký; PGS.TS. Phạm Quốc Khánh - Học viện Ngân hàng - Ủy viên.

            Tham dự buổi bảo vệ, về phía trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS.Trần Quang Bảo - Phó hiệu trưởng, TS.Nguyễn Văn Hợp - Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế và QTKD, TS. Hoàng Vũ Hải - Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính Kế toán, TS. Nguyễn Thị Xuân Hương - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị doanh nghiệp, các thầy cô giáo trong khoa và bạn bè, người thân của NCS.

            Tại lễ bảo vệ, sau khi GS. TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng; NCS Đào Lan Phương đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những lý luận căn bản và kết quả nghiên cứu của đề tài. Kết quả đạt được của luận án tập trung vào việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận và mức độ bền vững của tổ chức tài chính vi mô bằng cả phương pháp định tính và định lượng với 2 mô hình kinh tế lượng. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất 2 nhóm khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam.

         Theo nhận xét của GS.TS.Trần Thọ Đạt, PGS.TS. Phạm Hoàng Anh, PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng và các thành viên trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, kết quả đạt được có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

           Sau khi nghe NCS trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu đạt 100% (6/6), GS.TS. Trần Thọ Đạt thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án đồng thời chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn và trường Đại học Lâm nghiệp đã có thêm một giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

            Kết thúc buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS Đào Lan Phương, Hội đồng đã kết luận: Luận án của NCS Đào Lan Phương đã đáp ứng được các yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đề nghị Đại học Kinh tế quốc dân xem xét cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Đào Lan Phương.

            Đại diện cơ quan nơi NCS Đào Lan Phương công tác, PGS.TS.Trần Quang Bảo gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Hội đồng đã làm việc tích cực, khách quan và công minh giúp trường Đại học Lâm nghiệp có thêm một cán bộ trẻ có tri thức khoa học tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

NCS Đào Lan Phương trình bày luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng nhận xét luận án

PGS.TS.Lê Thanh Tâm - giáo viên hướng dẫn phát biểu tại buổi lễ

GS.TS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị của Hội đồng

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ và Đại diện trường ĐHLN chụp ảnh cùng NCS và người hướng dẫn khoa học

PGS.TS Trần Quang Bảo - Phó hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp chụp ảnh cùng NCS

PGS.TS. Lê Thanh Tâm - Người hướng dẫn khoa học chụp ảnh cùng NCS

Các giảng viên bộ môn Tài chính kế toán tham dự buổi bảo vệ

Các giảng viên bộ môn Kinh tế tham dự buổi bảo vệ

Các giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp tham dự buổi bảo vệ

Nguồn: Bộ môn TCKT


Chia sẻ

Tin nổi bật