CÔNG TRÌNH VÀ ẤN PHẨM KHOA HỌC - BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

25 tháng 10, 2016

 

Đề tài các cấp BM đã tham gia:

1. Công tác viên đề tài cấp Bộ: Phương pháp định giá doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp

2. Chù trì các đề tài cấp Cơ sở

 1. ThS Bùi Thị Sen; CTV Nguyễn Thị Bích Diệp : Đề tài: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ cho Thực hành môn học Kế toán – Khoa Kinh tế và QTKD.
 2. NCS Hoàng Vũ Hải chù trì, CTV Đoàn Thị Hân: Tên đề tài: Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán ảo phục vụ thực hành thực tập  nghề kế toán cho sinh viên trường đại học lâm nghiệp
 3. Đề tài cấp cơ sở “Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự chủ tài chính trong đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp.” năm 2013 do THS Đào Lan Phương chủ trì, CTV Đỗ Thị Thúy Hằng.
 4. Đề tài cấp cơ sở “ Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại một số công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Phú Thọ” năm 2014 do THS Hoàng Vũ Hải chủ trì; CTV La Thị Thắm \.
 5. Đề tài:

Giáo trình Bài giảng BM viết và xuất bản

 1. Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp do thầy ThS Trần Ngọc Bình chủ biên
 2. Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh do thầy Nguyễn Xuân Đệ làm chủ biên
 3. Bài giảng Kế toán ngân sách năm 2014 do ThS Hoàng Vũ Hải chủ biên; ThS Đoàn Thị Hân; ThS Lưu Thị Thảo
 4. Bài giảng Tài chính doanh nghiệp năm 2014, ThS Đào Lan Phương và ThS Đỗ Thị Thúy Hằng.
 5. Bài giảng Kế toán tài chính 2. Năm 2015 ThS Bùi Thị Sen, ThS Hoàng Vũ hải, ThS Nguyễn Thị Bích Diệp
 6. Bài giảng : Nguyên lý kế toán năm 2016, ThS Đoàn Thị Hân, ThS Trần Thị Mơ
 7. Bài giảng Thống kê Kinh tế, 2016, ThS Nguyễn Thị Mai Hương, Võ Thị Hải Hiền
 8. Bài giảng Thống kê Doanh nghiệp, 2016, ThS Võ Thị Phương Nhung, CN Phạm Thị Trà My, ThS Võ Thị Hải Hiền.
 9. Bài giảng Tài chính tiền tệ, 2016, ThS Đào Lan Phương, ThS Đỗ Thị Thúy Hằng, ThS Hoàng Thị Hảo, ThS Lưu Thị Thảo

Chia sẻ

Tin nổi bật