ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

20 tháng 10, 2016

 

TT Họ tên giảng viên Học hàm
Học vị
Chức vụ Số điện thoại
Email
Môn học đảm nhiệm
1 Nguyễn Văn Tuấn PGS. TS Phó Hiệu trưởng
(Giảng viên thỉnh giảng)
0903.252.533
tuanvannguyen@mail.ru
Quản trị học
Quản trị chiến lược
Quản trị sản xuất
2 Trần Hữu Dào PGS. TS Chủ nhiệm Khoa KT&QTKD 0912.068.170
tranhuudaovfu@gmail.com
Quản trị học
Quản lý dự án đầu tư
Quản trị nhân lực
Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp
3 Bùi Thị Minh Nguyệt Tiến sỹ Phó chủ nhiệm Khoa KT&QTKD 0913.348.584
minhnguyetfuv@gmail.com
Quản trị học
Quản trị kinh doanh 1, 2
Quản lý trang trại
Kinh doanh bất động sản
Thương mại điện tử
4 Nguyễn Thị Xuân Hương Tiến sỹ Chủ nhiệm BM QTDN 0983.704.041
xuanhuongfuv@gmail.com
Quản trị học
Quản trị kinh doanh 1
Quản lý dự án đầu tư
Marketing căn bản
Marketing quốc tế
Quản trị thương hiệu
5 Lê Đình Hải Tiến sỹ   0963.587.150
haivfu@yahoo.com
Quản trị kinh doanh 1
Quản trị sản xuất
Tin học ứng dụng trong Quản lý kinh tế
7 Nguyễn Minh Đạo NCS. Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0924.465.880 Quản trị kinh doanh 2
Quản trị chiến lược
Tin học ứng dụng trong Quản lý kinh tế
Quản trị công nghệ
7 Vũ Văn Thịnh Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
01655.897.164 Quản trị công nghệ
Marketing căn bản
Quản trị chất lượng
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền NCS. Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0973.612.310
nguyenhuyenqt@gmail.com
Quản trị kinh doanh 1
Quản trị kinh doanh 2
Quản lý trang trại
9 Phạm Thị Huế NCS. Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0977.849.826
phamhueqt@ gmail.com
Quản trị kinh doanh 1
Quản lý dự án đầu tư
Marketing căn bản
Marketing quốc tế
Đàm phán trong kinh doanh
10 Dương Thị Thanh Mai NCS. Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0977.498.567
duongmai.vfu@ gmail.com
Quản trị kinh doanh thương mại
Quản trị bán hàng
Văn hóa kinh doanh
11 Nguyễn Thị Diệu Linh Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0963.127.101 nguyenthi.dieulinh@yahoo.com.vn Quản trị thương hiệu
Marketing căn bản
Quản trị kinh doanh du lịch
Quản trị kinh doanh 1
12 Trần Thanh Liêm Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0986.722.151
tranthanhliem85@gmail.com
Quản trị sản xuất
Tin học ứng dụng trong Quản lý kinh tế
Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp
Quản trị kinh doanh 1
13 Lê Thị Tuyết Hạnh Thạc sỹ Kỹ sư HDTH
BM QTDN
0985.722.857
hituyethanh@gmail.com
Tin học ứng dụng trong Quản lý kinh tế
Thực tập nghề nghiệp 1, 2
14 Nguyễn Thu Trang Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0976.090.369
nguyentrang9@ gmail.com
Quản lý dự án đầu tư
Quản trị kinh doanh thương mại
Quản trị bán hàng
Văn hóa kinh doanh
15 Nguyễn Bá Huân Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0165.609.2939/ 0961.252.955
bahuan.dhln@gmail.com
Quản trị nhân lực
Đàm phán trong kinh doanh
Quản trị công nghệ
16 Nguyễn Thị Phượng Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0989.438.635
phuong10235@ gmail.com
Quản trị sản xuất
Quản trị kinh doanh bảo hiểm
Quản trị chất lượng
17 Hoàng Thị Kim Oanh Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0167.454.3852
hoangoanh2348@gmail.com
Quản trị nhân lực
Kỹ năng làm việc nhóm
Quản trị kinh doanh du lịch
18 Nguyễn Thùy Dung Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0984.686.322
nguyendung247@gmail.com
Quản trị kinh doanh thương mại
Thương mại điện tử
Kinh doanh bất động sản
Quản trị bán hàng
19 Bùi Thị Ngọc Thoa Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0166.309.3090
ngocthoa2011@gmail.com
Quản trị chiến lược
Thị trường kinh doanh lâm sản ngoài gỗ
Tin học ứng dụng trong Quản lý kinh tế
20 Nguyễn Thị Thu Nga Cử nhân Giảng viên
BM QTDN
0168.528.5277
ngahvnh@gmail.com
Quản trị kinh doanh 1
Quản trị kinh doanh 2
21 Vũ Thị Hồng Loan Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0977.491.519
hongloan.vu@gmail.com
Tiếng Anh chuyên ngành 4
Kinh doanh bất động sản
Quản trị kinh doanh bảo hiểm
22 Nguyễn Thành Trung Hiếu Thạc sỹ Giảng viên
BM QTDN
0983253985
ceothanhtrung@gmail.com
Văn hóa kinh doanh
Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp

 


 


Chia sẻ